Jump to content

Listen to Cam and James Discuss eSports In Episode 2 of Gaming the System!

Sign in to follow this  
mytamhuyet

Luận văn quản trị Dự án công tác đầu tư xây dựng

Recommended Posts

Luận Văn Việt chia sẻ với bạn những khó khăn chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn ko mang thời kì khiến cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận khiến cho luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

m7tsjct.jpg

 

Đọc thêm viết luận văn thuê ở tphcm

 

 

Công tác đầu tư xây dựng còn chịu chi phối của Luật Đấu thầu ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án. Luật đấu thầu được áp dụng:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án như đã nêu trên.

+ Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án như đã nêu trên. Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu: Để thực hiện Luật Đấu thầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

- Luật Đất đai, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, công tác xin cấp đất xây dựng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ra đời năm 2003 đã tạo ra một hành lang pháp lý để BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh có cơ sở triển khai các công tác xin cấp đất, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng. Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

vAnG3ya.jpg

 

>>> Đọc thêm  Gợi ý đề tài làm luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh hay

 

Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Bao gồm Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.  

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

Edited by mytamhuyet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...